Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /home/customer/www/koucujem.sk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 199
Koucujem.sk - Koucujem.sk

Jana Tholtová

Kouč pre úspešný život, kariéru a podnikanie

Pomôžem Vám nájsť vlastnú cestu a vyraziť vpred

Základom je štastný osobný život

Iba ten, kto je šťastný s rodinou a obklopený láskou milovaných, môže ísť ďalej.

Úspech v kariére a podnikaní

Či kariéra v zamestnaní, alebo vlastné podnikanie, pomôžem Ti naplniť sny a vízie.

Kouč Ti pomôže naplniť potenciál

Odomkni svoj plný potenciál. Pozdrav SVOJE NOVÉ JA

Tak ako tréneri pre športovcov, dobrý kouč pomôže rásť v Tvojej profesii. Poskytne nestrannú spätnú väzbu, techniky na prekonanie prekážok. Nasmeruje Ťa správnym smerom a pomôže odblokovať, keď prídu problémy.

Ktorých päť cieľov dosiahneš do jedného roka?

Ako vieš posunúť vzťah s partnerom na vyššiu úroveň?

Stres dostane každého. Ale nie každý sa mu poddá. Ako si na tom?

Úspech v povolaní, napredovanie podnikania. Čo chceš po sebe zanechať?

Ciele a nové méty

Sprevádzanie a koučing pomáhajú nájsť skryté rezervy a vytvoriť nové ciele podľa aktuálnej životnej situácie s dávkou odvahy a správnych rozhodnutí .

Veľakrát práve nedostatok odvahy spôsobuje, že človek stagnuje a nedokáže nájsť riešenie pre danú situáciu, v ktorej sa ocitol, zostáva ako paralyzovaný, bez schopnosti nájsť adekvátnu cestu , metu…, čím dlhšie to trvá, tým je väčšie riziko stereotypných reakcií .

Preto neváhaj, ak chceš objaviť svoju novú cestu, nový životný štýl, potrebuješ zlepšiť kvalitu svojho života. 

Vzťahy a priatelia

Harmonické vzťahy sú základom vnútorného pokoja , pomáhajú rozvíjať naše emócie , sú kľúčom ku šťastiu, k radosti a prostredníctvom nich získavame pochopenie, inšpiráciu a zároveň sa zvyšuje aj Vaša tvorivosť a kreativita. Pozitívne vzťahy sú nositeľmi nenásilnej komunikácie , vytvárajú priestor pre dialóg a spoluprácu. Emocionálna inteligencia ide ruka v ruke s mentálnou inteligenciou, preto pozitívne emócie ovplyvňujú Váš výkon, správanie , stimulujú spôsob myslenia a správneho vnímania reality.

Chceš mať vzťahy plné lásky a radosti? Chceš zažívať podporné a stimulujúce prostredie? Chceš mať stabilné vzťahy a priateľstvá?

Zvládanie stresu

Stres je spúšťačom viacerých ochorení, nestaňte sa jeho zajatcom . Stres ovplyvňuje všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, spoločenskú príslušnosť, inteligenciu. Veľa ľudí stres skrýva. Pri strese srdce prečerpáva viac krvi, zvyšuje sa tlak krvi, ak táto záťaž trvá dlho môže oslabiť činnosť srdca. Ak stres trvá príliš dlho, môže sa zvýšiť riziko ochorenia srdca a ciev. Zdravie je na prvom mieste, preto nedovoľte, aby stres ovládol Vaše „JA“.  

Spoločne nájdeme užitočné spôsoby antistresových programov pre Vás , dozviete sa ako získať odolnosť voči záťaži, ako správne relaxovať a meditovať.

 

Kariéra a podnikanie

Každodenná práca prináša rôzne úskalia, trh práce sa vyvíja veľmi dynamicky ,menia sa pracovné podmienky, ako aj požiadavky na jednotlivé pracovné pozície. Je priam užitočné , ak zareagujete včas a vhodne na celospoločenské zmeny , aby vaša kariéra Vám priniesla úspech, peniaze, slobodu a hlavne sebarealizáciu.

Vzdelávate sa a je vám to umožnené? Uvažujete o svojom podnikaní? Cítite, že to nie je ono a potrebujete zmenu? Ste vyhorený?

Práve koučing je nástroj na zvládanie týchto krízových situácii vo Vašej kariére a v nastavení vhodných nástrojov pre Vaše uplatnenie sa, či už ako „ zamestnanec alebo podnikateľ“.

 

Čo je koučing?

Ako Ti pomôže?

Využitie služieb profesionálneho kouča prináša mnoho výhod, nové perspektívy na osobné výzvy, zvýšené sebavedomie , posilnené rozhodovacie schopnosti, zvýšenú osobnú i pracovnú efektivitu. Tí, ktorí absolvujú koučing, môžu očakávať značné zlepšenie v prežívaní, v myslení , v produktivite a vo vzťahoch . Ďalej celkové skvalitnenie súkromného i pracovného života ako aj dosahovanie želaných cieľov a úspechov.

Čo je koučing? Rozklikni, ak chceš vedieť viac.

Koučing je špecifická a dlhodobá starostlivosť o človeka, o jeho úspech, rast v profesijnom a v osobnom živote.

Koučovanie nie je iba profesia. Je to životné poslanie založené na úprimnej snahe pomáhať ľuďom k ich rastu a úspechu.

Ide o rovnocenný vzťah kouča a koučovaného.

Koučovanie je snaha pomôcť druhým splniť ich sny.

Koučovanie je o tom, ako jeden človek môže pomôcť zlepšiť výkonnosť druhého človeka.

Ako prebieha koučing? Rozklikni, ak chceš vedieť viac.

Pod názvom sa skrýva štruktúrovaná komunikácia zameraná na poznávanie samých seba.

Je to nástroj na profesionálny rozvoj schopností a zručností jednotlivcov i skupín.

Je procesom učenia pomocou aktívneho počúvania a kladenia cielených otázok počas ktorých nachádzate riešenia.

Napomáha k získaniu zdravého sebavedomia, istoty v sebe samom a zbaví vás pocitu neúspechu.

Napomáha pozitívnym vzťahom, optimálnej komunikácii a v sebarealizácii každého z nás.

Kľúčom k úspechu je inovácia, využitie skrytého potenciálu vo vás.

Aké druhy koučingu sú? Rozklikni, ak chceš vedieť viac.

Životný Koučing

Biznis koučing 

Životný koučing. Rozklikni, ak chceš vedieť viac.

Životný štýl

Dôležité životné zmeny

Financie

Zdravie

Vzťahy

Krízy

Biznis koučing. Rozklikni, ak chceš vedieť viac.

Výkonnosť

Rast

Kariéra

Rozhodovanie

Konflikty

Problémy

O mne

 

 • Som životný optimista a baví ma pomáhať ľudom rásť a rozvíjať sa
 • Poradenstvu a podpore osobnosti sa venujem už 32 rokov
 • Získala som viaceré certifikáty pre výkon terapie, koučingu, lektorovania, manažmentu a kariérového poradenstva
 • Pracujem v súkromnom sektore v oblasti psychológie, poradenstva, celoživotného vzdelávania, lektorovania a koučingu
 • Som autorka viacerých publikácií
 • Koučujem významné osobnosti
 • Dosiahla som druhý aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelania PhDr. aj PhD. v odbore psychológia
 • Som tvorcom štátnych programov a metodík v rezorte školstva – rozumiem nie len potrebám dospelých, ale aj ich vzťahu k deťom

Profesionálny koučing maximalizuje potenciál a odomyká vnútorné zdroje

Som ochotný urobiť zmenu a pracovať na nej

Bude to trvať istý čas, výsledok sa dostaví

Všetko je len v mojej hlave, chcem zmeniť svoje myslenie

Koučovanie posilňuje

Zodpovednosť
Otvorenosť a úprimnosť
Pozitívny postoj

Radosť z práce, zo života
Rešpekt a toleranciu k druhým ľuďom
Odstup a nadhľad

Sústredenie na ciele a priority
Férovosť
Sebaovládanie a sebadôveru

Základom je šťastný osobný život a úspech v kariére

Šťastný osobný život

Bez strachu , úzkosti a depresie, bez konfliktov a hnevu, bez náročných a komplikovaných vzťahov…

Koučing Vám pomôže nájsť tie správne cesty a postupy v osobnom živote, aby ste sa cítili šťastnejšie, spokojnejšie a boli vo vnútornej harmónii. Aby Vaše vzťahy boli plné lásky, vďaky a vzájomného porozumenia , aby ste si uvedomili vlastné JA, svoju hodnotu, získali späť svoje zdravé sebavedomie , aby Vaše vnímanie bolo reálne a zmysluplné.

Budovanie sebadôvery, posilňovanie motivácie, zlepšená kvalita vzťahov prispievajú k zvýšeniu spokojnosti

Najčastejšie témy z osobného života :

 • Individuálny koučing podľa potrieb klienta na osobnostný a emocionálny rozvoj
 • Partnerský a manželský koučing na optimalizáciu vzťahov a väzieb
 • Striedavá starostlivosť a nastavenie výchovy po rozvode rodičov
 • Súdom nariadené vedenie koučom a psychológom
 • Pestovanie a udržiavanie dlhodobých vzťahov
 • Pozitívny životný štýl a jeho nastavenie v prospech rozvoja osobnosti
 • Zvládanie náročných životných situácií
 • Ako sa popasovať so stresom a panikou
 • Zákony príťažlivosti a šťastia v osobnom živote
 • Ako vybudovať úspešný vzťah
 • Spôsob myslenia a práca s myšlienkami v prospech potrebnej zmeny v živote
 • Ako sa zbaviť strachu a negatívnych emócií
 • Ako zvládnuť psychosomatické ochorenia
 • Rodičia a deti, výchova verzus komunikácia
 • Kríza v osobnom živote a jej úspešné zvládnutie

Úspech v kariére

Väčšinu svojho života trávime v práci, preto je pre nás veľmi kľúčová a spoločne s koučom sa môže pozrieť na to, či spĺňa Vaše očakávania a predstavy, či chcete byť naďalej zamestnancom alebo uvažujete zriadiť a rozvíjať svoj biznis. Je veľkým šťastím , ak práca je koníčkom, inšpiráciou a dokáže zabezpečiť sebarealizáciu, osobný rast a profesionalitu. Kľúčové v tejto oblasti v rámci koučingu je zvýšená efektivita a výkonnosť, zvýšená motivácia , zlepšenie plánovania, time a self manažmentu a efektívna tímová spolupráce.

Chcete nájsť životnú rovnováhu a efektívnejšie zosúladiť Vaše zamestnanie s osobným životom.

Premýšľate o zmene zamestnania alebo celkového kariérneho smerovania.

Túžite po spokojnosti vo vašom súčasnom zamestnaní, chcete opäť nájsť stratenú radosť a cítiť naplnenie.

Chcete preskúmať svoje talenty, silné stránky a zručnosti a prepojiť ich s možnosťami trhu práce.

Najčastejšie témy z pracovného života :

 • Budovanie a vedenie tímu s cieľom zvýšiť ich motiváciu a výkon pre biznis
 • Tvorba kariéry podľa typológie osobnosti , nastavenie kariérneho profilu
 • Koučing pre stredný a vrcholový manažment firmy
 • Ako byť úspešný v biznise s pravidlami , ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť
 • Tvorba sebainštrukčného programu s cieľom zvyšovať vnútorný potenciál
 • Ako vzbudiť záujem iných o seba v oblasti práce a biznisu
 • Myslenie a biznis , myšlienky a ich vplyv na prácu a podnikanie
 • Ako zmeniť svoju motiváciu a naštartovať svoje vnútro na výkon
 • Networking a leadreship
 • Efektívne plánovanie na dosiahnutie cieľa
 • Optimálna komunikácia na pracovisku
 • Syndróm vyhorenia a jeho zvládnutie
 • Motivácia zamestnancov a členov tímu na dosahovanie pravidelného predaja
 • Digitálny svet a komunikácia s podporou obchodných zástupcov
 • Kariérny plán na zabezpečenie odborného a profesionálneho rastu
 • Autoevalvácia a zásady spätnej väzby počas výkonu práce, biznisu

 

Máte záujem o viacej informácií?

Nezáväzný rozhovor

4 + 8 =